Peiman Azizpour

Peiman (Pey) er 21 år, er opphaveleg Kurder frå Iran. Han kom til Norge og Bergen i 2012. I Bergen har han mellom anna spelt på DNS og vore med i Bergen Kulturskole i to år. Pey holdt også på med på teater i Iran frå han var 11 år.

Peiman

Peiman-2