Om Det Multinorske

  • Det Multinorske er eit initiativ frå Det Norske Teatret for at teatra skal kunne byggje ensemble som speglar det moderne Noreg.Derfor har vi saman med Høgskolen i Nord-Trøndelag oppretta ei treårig utdanning for skodespelarar med ikkje-vestleg bakgrunn.

  • Nytt opptak hausten 2018. Lenke til søknadsskjema kjem her. Fyll inn interesseskjema under.

Om Det Multinorske

Det Multinorske er eit initiativ frå Det Norske Teatret for at teatra skal kunne byggje ensemble som speglar det moderne Noreg.Derfor har vi saman med Høgskolen i Nord-Trøndelag oppretta ei treårig utdanning for skodespelarar med ikkje-vestleg bakgrunn.

Mer i denne kategorien « Velkommen til det Multinorske

Er du ein potensiell student og ønskjer å bli halde oppdatert, og få info om Det Multinorske, fyll ut dette skjemaet.

Må fylles ut

Kontakt