Om Det Multinorske

  • Det Multinorske er eit initiativ frå Det Norske Teatret for at teatra skal kunne byggje ensemble som speglar det moderne Noreg.Derfor har vi saman med Høgskolen i Nord-Trøndelag oppretta ei treårig utdanning for skodespelarar med ikkje-vestleg bakgrunn.

  • Nytt opptak hausten 2018. Lenke til søknadsskjema kjem her. Fyll inn interesseskjema under.

Velkommen til det Multinorske

Mer i denne kategorien Om Det Multinorske »

Er du ein potensiell student og ønskjer å bli halde oppdatert, og få info om Det Multinorske, fyll ut dette skjemaet.

Må fylles ut

Kontakt