Om Det Multinorske

 • Det Multinorske er eit initiativ frå Det Norske Teatret for at teatra skal kunne byggje ensemble som speglar det moderne Noreg.Derfor har vi saman med Høgskolen i Nord-Trøndelag oppretta ei treårig utdanning for skodespelarar med ikkje-vestleg bakgrunn.

 • Nå kan du søke på Skodespelarstudiet Det Multinorske ved Det Norske Teatret.

  Søke MÅ du gjere her.

  Søknadsfrist er 15.april.
  Studiestart er i august 2018.
  Studiet er gratis og vil etter 3 år gi ein bachelorgrad i Skodespelarfag.

  Du søker via søknadsweben til vår samarbeidspartner Nord Universitet.

Velkommen til det Multinorske

Mer i denne kategorien Om Det Multinorske »
 • Opptaksprøver

  Første prøve vil bli gjennomført
  Måndag 23. april Kl. 09.00 – 16.00
  Tysdag 24. april Kl. 15.00 – 21.30
  Onsdag 25. april Kl. 09.00 – 16.00
  Torsdag 26. aprilKl. 09.00 – 16.00

  Du vil bli innkalt til 1 av desse dagane.

  Ei stund etter du har søkt vil du motta eit skjema der du kan gje beskjed om det er ein eller fleire av desse tidspunkta som ikkje passer.

  Eit avgrensa tal kandidatar vil gå vidare frå første til andre prøve.
  Andreprøve blir gjennomført mellom onsdag 2 mai og laurdag 5. mai.

   

  Opptaksprøver del 1

  Første prøve:

  Du må framføre eit program på minimum fem og maksimum ti minutt. Innhaldet vel du sjølv, men det må vere ord/tekst i programmet. Teksten kan du hente frå eit eksisterande teaterstykke. Det kan også vere ei anna form for tekst som du meiner eignar seg (f. eks. prosa eller dikt). Målet er at du skal få vist deg sjølv og gje oss eit inntrykk av potensialet ditt. Du kan ikkje ha med deg ein motspelar på scenen. Bruk av rekvisittar bør vere minimalt. Du kan ikkje ha kostyme.

  Om du har ein eller fleire spesielle ting du vil vise, er det mogleg (f. eks. song, dans, fortelje ei kort historie/vits). Kanskje du får ei ekstra oppgåve under prøven. Det vil også vere ein samtale med opptakskomitéen. Er du tospråkleg, er det fin om du kan gjere programmet ditt på båe språk. Du treng ikkje nytte nynorsk, dersom dette ikkje kjennest naturleg for deg i dag.

   

  Opptaksprøver del 2

  Andre prøve:

  Eit avgrensa tal kandidatar vil gå vidare frå første til andre prøve. Om du går vidare, må du lære deg ei rolle frå ein av tekstane du kan velje frå (du får tilgong til tekstar når søknaden er mottatt av oss). På andre prøve vil du få arbeide med ein motspelar og ein instruktør. Prøven vil gå over fleire dagar og skal vere som ein arbeidsprosess i lag med opptakskomitéen. Improvisasjon, rørsletrening og stemmearbeid vil inngå i denne prosessen.